KOSTNADSEFFEKTIVA VERKTYG FÖR KUNDUPPFÖLJNING

Vill du skapa egna enkäter och genomföra marknadsundersökningar och kundundersökningar i egen regi kan vi erbjuda kostnadseffektiva och lättanvända enkätverktyg. Verktygen passar bra i undersökningar där uppdragsgivaren redan har en relation till dem som ska tillfrågas. Vi har två varianter, webbenkätverktyget Webropol och sms-uppföljning via TellMeNow™.

Webbenkätverktyg

Med hjälp av enkätverktyget Webropol kan du på egen hand skapa och utföra undersökningar bland dina kunder eller medarbetare. Webropol är ett av de mest kostnadseffektiva webbenkätverktygen på marknaden och innehåller alla funktioner som du kan tänkas behöva. Idag samlar ca 70 000 användare in återkoppling från 30 miljoner personer med hjälp av Webropol. Market Insight kan erbjuda ditt företag olika typer av abonnemang beroende på ditt behov. Vi kan dessutom hjälpa dig med enkätkonstruktion, upplägg, genomförande och analys. Kontakta oss om du behöver mer information eller vill ha en offert.

Kundfeedback via SMS

Vill du få snabb feedback från dina kunder via SMS är TellMeNow™ verktyget du behöver. När kunden haft kontakt med ditt företag eller använt din tjänst eller produkt, skickar du via TellMeNow™ ut ett sms där kunden får möjlighet att tycka till. Kunder som ger låga betyg kan direkt följas upp med ytterligare sms där de kan specificera sin upplevelse. Till en låg kostnad får du realtidsinformation om vad dina kunder tycker efter senaste kontakten. Resultatet presenteras på en dashboard som du får inloggningsuppgifter till. TellMeNow™ är ett perfekt komplement till Market Insights kundattitydundersökningar. TellMeNow™ ger dig löpande feedback till ditt kortsiktiga, taktiska marknadsarbete medan Kundattitydundersökningarna ger värdefull input och bränsle till ditt långsiktiga strategiska marknadsarbete. Kontakta oss så berättar vi mer.

Meny