MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

Via våra medarbetarundersökningar får du en uppfattning om hur organisationen mår. Tillsammans ser vi till att frågorna blir korrekt formulerade och att alla viktiga områden mäts. Våra drivkraftsanalyser resulterar i ett konkret underlag som hjälper dig att prioritera. Undersökningen skapar en grund för förändringsarbete där nya målsättningar sätts för att utveckla organisationen i rätt riktning. Exempel på frågeområden:

Hur nöjda, lojala och engagerade är medarbetarna?
Hur nöjda är medarbetarna med sin närmaste chef och ledning?
Vad bör vi fokusera på för att förbättra övergripande grad av nöjdhet och engagemang?
Finns det alarmerande nivåer av stress och ohälsa?
Hur värderar medarbetarna sin arbetssituation utifrån ett antal faktorer?
Meny