SEGMENTERING

Segmentering, marknadssegmentering, kundsegmentering eller målgruppssegmentering är begrepp som används i olika sammanhang och som har samma innebörd. I grunden är det en metod som används för att identifiera individer som på olika sätt liknar varandra och därför kan samlas i grupper. Den stora fördelen med en väl genomförd segmentering är att du kan öka träffsäkerheten och erbjuda relevanta produkter och tjänster till rätt segment på rätt plats i rätt kanal. På så vis kan du använda din marknadsbudget effektivare med positiv påverkan på ROI. Segmentering är framförallt användbart för organisationer som erbjuder, eller vill lansera, fler produkter och tjänster på en marknad.

Bra segment kännetecknas av att de är lätta att identifiera, att de är tillräckligt stora för att ge lönsamhet och att de går att försvara när konkurrenssituationen hårdnar. Dessutom måste de även vara tillgängliga och nåbara. Segmentering sker vanligtvis utifrån demografi, behov, intressen, beteenden och personlighet. Datainsamlingen sker via kundpaneler, omnibus eller ett registerurval. Vi hjälper dig hela vägen från konstruktion av frågeformulär till insamling av data och analys av resultatet.

Ibland kan det även vara lämpligt att ta fram s.k. personas. Det är fiktiva människor, en bild av dina typiska kunder i respektive segment. Läs mer om målgruppsanalys och personas här.

Meny