SEGMENTERINGAR

Erbjuder du fler produkter och tjänster? Då kan det vara lämpligt att segmentera marknaden. Segmenteringar används för att identifiera individer som på olika sätt liknar varandra, har liknande behov och därför kan samlas i grupper. Genom en väl genomförd segmentering kan du öka träffsäkerheten och erbjuda relevanta produkter och tjänster till rätt segment på rätt plats i respektive kanal.

Vänder du dig till fler segment kan vi hjälpa dig att ta fram s.k. personas. Det är fiktiva människor, en bild av dina typiska kunder i respektive segment.  De baseras på data som vi hämtat in och tillsammans adderar vi information och skapar profiler.  Att arbeta med personas är ett kreativt sätt att få en gemensam bild av kunderna på företaget och ett bra stöd vid val av kommunikationskanaler.

Meny