MÅLGRUPPSANALYSER

Målgruppsanalysen identifierar en grupp med människor som har ett behov eller problem som du med din produkt eller tjänst kan lösa. Syftet är att lära känna sin målgrupp bättre, inte bara sociodemografiskt utan även utifrån intressen, värderingar, konsumtionsvanor och behov. Har du redan ett kundregister? Då kan vi komplettera din kunddata med mer djupgående information om dina kunder. Genom denna kunskap kan du effektivisera marknadsföringen och din produktutveckling.

Meny