FÖRPACKNINGSTEST – DEKOR

Förpackningstest i form av ett dekortest är en viktig del i produktutvecklingsprocessen om man vill säkerställa en framgångsrik lansering. En väldesignad förpackning representerar inte bara varumärket utan särskiljer dessutom produkten från konkurrerande artiklar och kan stimulera målgruppen till köp. Förpackningsdesignen ska kommunicera en känsla som är representativ för produkten och varumärket med hjälp av illustrationer, färg, typografi, logotyper, olika förpackningsmaterial och konstruktionslösningar. I våra dekortester fokuserar vi på det grafiska utseenden på förpackningen (läs om våra hanteringstester här). Oftast handlar det om tester av förpackningar som vi kan hitta i fysiska butiker och i e-handeln men testet går även att applicera på andra kategorier.

Vill du utvärdera dekoren på en förpackning finns det olika sätt att göra det på. Produktkategori, målgrupp och syfte styr vilket upplägg som är lämpligast men vanligast är att intervjuerna genomförs via webbenkäter då vi på ett enkelt sätt kan testa olika designer två- och tredimensionellt. Inte sällan inkluderas konkurrentförpackningar i testet. Ibland kombinerar vi med eye tracking-tester för att mäta första intrycket och var konsumenten tittar och fäster blicken längst. Oavsett upplägg är huvudsyftet med dekortesterna att ta reda på förpackningens kommunikativa egenskaper. Målsättningen är att ta fram en förpackning vars dekor uppfyller följande områden:

• Designen ska sticka ut i mängden och vara lätt att identifiera.
• Designen ska stämma överens med innehållet.
• Budskapet måste vara enkelt att förstå och ta till sig.
• Budskapet måste övertyga om att produkten lever upp till de löften som förmedlas.
• Designen ska stämma överens med varumärket och företagets varumärkesstrategier
• Designen ska förmedla olika typer av information till användaren såsom innehållsförteckning, varningstext, tillverkare osv på ett sätt som upplevs lättillgängligt.

Planerar du att ta fram en ny förpackningsdesign eller prototyper är du välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om tillvägagångssätt.

Meny