FÖRPACKNINGSTEST – DEKOR

Vill du utvärdera dekoren på en förpackning finns det olika sätt att göra det. Exempelvis kan det genomföras genom webbintervjuer eller personliga intervjuer med målgruppen. Ofta kombinerar vi med eye tracking-tester för att mäta första intrycket. Oavsett upplägg är huvudsyftet med testerna att ta reda på förpackningens kommunikativa egenskaper, dvs hur väl förpackningen kommunicerar innehållet, namn, tillverkare, image osv.

Meny