KUNDNÖJDHETS­UNDERSÖKNINGAR

Med hjälp av våra kundnöjdhets­undersökningar erhåller du kvantitativa mått på företagets prestation. Kompletterat med kvalitativ information, dvs djupintervjuer med olika typer av kundkategorier får du en helhetsbild och ett bra underlag med framåtriktade, agerbara insikter som ökar relevans och lojalitet. Vi ger dig exempelvis information om:

Företagets styrka hos kunderna
Hur företaget presterar på olika områden
Nyckeltal att mäta över tiden (NKI/NPS)
Hur lojala kunderna är
Vilka områden som behöver prioriteras
Hur kunderna upplever företaget
Framtida utvecklingsområden
Meny