NAMNTESTER

Ett namntest genomförs då ett lämpligt namn ska väljas för en ny produkt. Syftet är få fram det namn som passar bäst för produkten. Testet är viktigt att genomföra då man vill försäkra sig om att det tilltänkta namnet inte är krångligt, svårt att komma ihåg eller om man vill undvika negativa associationer. Extra viktigt kan det vara om din produkt ska lanseras på utländska marknader. Ett namntest kan både genomföras isolerat men även i samband med ett koncept- eller förpackningstest.

Meny