REDAKTIONELL ANALYS

Market Insight har mångårig erfarenhet av analys och rådgivning när det gäller redaktionellt material och annonser.  När vi exempelvis utvärderar en publikation går vi igenom en mängd parametrar som alla har effekt på totalintrycket. För att publikationen ska uppfattas som relevant i läsekretsen bör både innehåll och image samspela. En publikation som upplevs som relevant och engagerar leder ofta till bättre resultat vad gäller läskvaliteten. Presterar man bra på läskvaliteten ökar i sin tur annonseffekterna. Kontakta oss så berättar vi mer.

market_insight_media

Genom våra läsvärdesundersökningar djupdyker vi i det redaktionella innehållet. Vi mäter sidtrafik, artikelläsning, artikelbetyg och gör en bedömning av balansen mellan olika innehållsdelar. Och genom gap-analyser ringar vi in prioriterade förbättringsområden.

market_insight_media2

Vi genomför både för- och eftertester av annonser. Förtesterna genomförs då man har ett utkast till annons eller när man har kommit så långt i annonsproduktionen att man kan utvärdera flera alternativ mot varandra. Som komplement kan man använda eye-trackingtester för att mäta var och hur länge man tittar på annonsen. I eftertesterna utgår vi från AIDA-modellen och kompletterar med frågeställningar som bland annat rör annonsens utformning.

Meny