VARUMÄRKESUNDERSÖKNINGAR

Har du ett varumärke som du vill stärka eller positionera (läs mer om positionering här) men du vet inte vilka insatser som behövs? Med hjälp av våra varumärkesundersökningar erhåller du kvantitativa mått på hur varumärket presterar och hur det kan stärkas. Undersökningen ger dig bland annat svar på nedanstående frågor. Mer information om vad som ingår i en varumärkesanalys hittar du här.

Hur välkänt är ditt varumärke i målgruppen?
Vad som associeras med ditt varumärke – varumärkesimage
Hur ditt varumärke presterar jämfört med konkurrenterna
Varumärkets styrka
Vilka egenskaper hos varumärket som är unika
Vilka egenskaper som behöver prioriteras
Meny