VI SKAPAR AFFÄRSNYTTA GENOM MARKNADS­­UNDERSÖKNINGAR OCH STRATEGISKA MARKNADS­ANALYSER

Vi hjälper ditt företag med beslutsunderlag när den interna informationen inte räcker till. Genom marknadsundersökningar och marknadsanalyser levererar vi insikter som framförallt stödjer utvecklingsarbetet inom kund-, varumärkes- och konceptutveckling.

Vårt fokus

KUNDANALYS

Nöjda kunder är bra. Lojala kunder är bättre. För att leverera ett erbjudande och en kundupplevelse utöver det vanliga, är kundinsikt en nödvändig förutsättning. Dels handlar det om att lära känna kunden och dels om att förstå vilka kontaktytor och faktorer som påverkar kundrelationen. Genom våra modeller blir det enklare att fatta beslut om åtgärder som har en positiv effekt på marknadsföring, kundupplevelse, lojalitet och försäljning.

VARUMÄRKESANALYS

Ett starkt varumärke har många fördelar, både för konsumenten och producenten. Genom att mäta varumärkeskapitalet hos ert varumärke och jämföra det med konkurrenterna på marknaden får ni ett underlag för varumärkesstrategier, varumärkesutveckling och varumärkespositionering. Omfattning och utformning beror på behov och var ni befinner er i den varumärkesbyggande processen.

KONCEPTTEST

Vi genomför undersökningar genom hela produktlivscykeln. Från idéstadium tills att produkten är etablerad på marknaden. Genom olika typer av konsumenttester – såsom koncepttester, användartester och förpackningstester – mäter vi bland annat målgruppens förväntningar, intryck, upplevelse, acceptans och köpintention.

VARFÖR SKA DU ANLITA MARKET INSIGHT?

EXPERTER PÅ UNDERSÖKNINGSDESIGN

Vi är experter på undersökningsdesign, urvalsmetodik och konstruktion av frågeformulär. Vi strävar alltid efter ett optimalt undersökningsupplägg. Vi är inte låsta till en metod utan ditt behov styr. Vi väljer vi de bästa fältbolagen både nationellt och internationellt.

ERFARENHET FRÅN KUNDSIDAN

Vi har erfarenhet från olika befattningar och branscher, som leverantör, inköpare och användare av marknadsdata. Vi har haft nära samarbete med företagsledningar, marknadsavdelningar och affärsutvecklingsavdelningar. En fördel anser många – en förutsättning anser vi.

VI LEVERERAR BESLUTSUNDERLAG – INTE DATA

Vi genomför alltid analyser i egen regi. Stora datamängder kokas ner i tydliga beslutsunderlag. Beslutsunderlaget ska klargöra fakta, visa samband samt lämna förslag till beslut. Du som tar emot underlaget kan känna dig trygg med att beslutet är väl underbyggt och förankrat i fakta och genomarbetade analyser.

Meny