VI SKAPAR AFFÄRSNYTTA GENOM MARKNADS­­UNDERSÖKNINGAR OCH STRATEGISKA MARKNADS­ANALYSER

Vi hjälper ditt företag med beslutsunderlag när den interna informationen inte räcker till. Genom marknadsundersökningar och marknadsanalyser levererar vi insikter som framförallt stödjer utvecklingsarbetet inom kund-, varumärkes- och konceptutveckling.

Vårt fokus

KUNDANALYS

Nöjda kunder är bra. Lojala kunder är bättre. För att leverera ett erbjudande och en kundupplevelse utöver det vanliga, är kundinsikt en nödvändig förutsättning. Dels handlar det om att lära känna kunden och dels om att förstå vilka kontaktytor och faktorer som påverkar kundrelationen. Genom våra modeller blir det enklare att fatta beslut om åtgärder som har en positiv effekt på marknadsföring, kundupplevelse, lojalitet och försäljning.

VARUMÄRKESANALYS

Ett starkt varumärke har många fördelar, både för konsumenten och producenten. Genom att mäta varumärkeskapitalet hos ert varumärke och jämföra det med konkurrenterna på marknaden får ni ett underlag för varumärkesstrategier, varumärkesutveckling och varumärkespositionering. Omfattning och utformning beror på behov och var ni befinner er i den varumärkesbyggande processen.

KONCEPTTEST

Vi genomför undersökningar genom hela produktlivscykeln. Från idéstadium tills att produkten är etablerad på marknaden. Genom olika typer av konsumenttester – såsom koncepttester, användartester och förpackningstester – mäter vi bland annat målgruppens förväntningar, intryck, upplevelse, acceptans och köpintention.

VARFÖR SKA DU ANLITA MARKET INSIGHT?

VI KAN HANTVERKET

Vi är experter på undersökningsdesign, urvalsmetodik och konstruktion av frågeformulär och enkäter. Med hjälp av olika statistiska analysmetoder beskriver vi samband och förklarar vad som ligger bakom ditt resultat.

VI OPTIMERAR

Vi strävar alltid efter ett optimalt undersökningsupplägg. Vanligtvis genomför vi undersökningar och marknadsanalyser i egen regi men när projektet kräver speciallösningar kan vi anlita våra samarbetspartners. Vi är inte låsta till en partner utan vi väljer de bästa, både nationellt och internationellt.

VI FÖRSTÅR VÅRA UPPDRAGSGIVARE

Vi har erfarenhet från olika befattningar och branscher, som leverantör, inköpare och användare av marknadsdata. Det tycker vi är en stor fördel när vi sätter oss in i våra uppdragsgivares informationsbehov.

VI ANALYSERAR

Vi genomför alltid analyser av undersökningsresultat i egen regi. Vi tillhandahåller även analyssupport på din befintliga marknadsdata. Använder du exempelvis Nielsen ScanTrack™, ORVESTO® Konsument eller möjligtvis paneldata från RAM har vi konsulter som kan hjälpa dig.

VI FOKUSERAR

Vår kunskap är bred, men vi har valt att fokusera på marknadsanalyser som är kopplade till kund-, varumärkes- och konceptutveckling. Våra analysmodeller ger dig ett agerbart beslutsunderlag, ofta med referensvärden för att förtydliga resultatet.

VI KAN SNABBRÖRLIGT

För att nå framgång i arbetet med snabbrörliga konsumentprodukter (FMCG) krävs konsumentinsikter som underlag för varumärkesarbete, marknadsföring och innovation. Vi har erfarenheten och verktygen som hjälper dig att proaktivt optimera både ROI och lönsamhet.

Meny