Hyresgäst­undersökningar och boende­undersökningar

Hyresgästundersökningar och boendeundersökningar är vanliga former av kundundersökningar där boendemiljön är i fokus. Ett väl fungerande boende är en viktig del av människors liv och vardag. Att som hyresgäst få möjlighet att tycka till om sitt boende är därför betydelsefullt och välkommet för de allra flesta. Ett bevis på detta är att den här typen av undersökningar har bättre svarsfrekvenser än många andra undersökningar.

Ur fastighetsföretagens perspektiv finns det många skäl till att genomföra hyresgästundersökningar. Förutom att ta reda på trivsel och nöjdhet med boendemiljön kan undersökningen ge insikter som leder till verksamhetsförbättringar och effektiviseringar vilket i sin tur kan påverka värdet på fastighetsbeståndet. Att ta hand om sina hyresgäster och vara lyhörd för problem och önskemål är dessutom positivt ur ett varumärkesperspektiv (läs mer om våra varumärkesundersökningar här). En korrekt genomförd hyresgästundersökning är för många fastighetsföretag ett användbart verktyg både i den operativa och strategiska verksamheten.

Syfte med undersökningen, innehåll och målgruppens sammansättning avgör vilken undersökningsmetod som är lämpligast. Vanligtvis genomförs de via enkäter som distribueras via e-post eller postala utskick men telefonintervjuer och sms förekommer också. Genom att mäta olika kontaktytor (indikatorer) tar vi reda på vad som påverkar nöjdheten mest och var förbättringspotentialen är störst. När vi kombinerar kvalitativ information med prioritetsanalyser och drivkraftsanalyser erhåller fastighetsbolaget ett bra underlag att agera på. Vanligtvis genomförs undersökningarna löpande och då kan man dessutom följa hur åtgärderna på verkar nöjdhet och betyg på kontaktytorna över tid.

Förutom hyresgästundersökningar och boendeundersökningar enligt ovanstående upplägg genomför Market Insight andra undersökningar som är relaterade till fastighetsbranschen. Några av dem listas nedan.

  • Undersökningar om bostadsbyte
  • Undersökningar om nya boendekoncept
  • Etableringsundersökningar
  • Hyresgästundersökningar i kommersiella fastigheter
Meny