FÖRPACKNINGSTEST – HANTERING

Vill du inhämta synpunkter på hur en ny eller modifierad förpackning fungerar vad gäller praktisk hantering?

Då är ett hanteringstest lämpligt. Finns det fler förslag på förpackningar syftar testet till att få fram den förpackning som upplevs vara bäst i målgruppen. Hanteringstestet genomförs vanligtvis i en lokal dit intervjupersonerna blir inbjudna. Intervjupersonerna uppmanas att öppna, hälla/ta ur, återförsluta osv. Hanteringen filmas. I vissa fall får intervjupersonerna testa förpackningen i hemmiljö och efter en prövotid genomförs intervjuerna.

Meny