FÖRPACKNINGSTEST – HANTERING

Vill du inhämta synpunkter på hur prototyper eller modifierade förpackningar fungerar vad gäller praktisk hantering? Då är ett hanteringstest lämpligt.

Många faktorer ska vara uppfyllda för att en förpackning ska fungera bra och uppfylla sitt syfte. Det handlar inte bara om de kommunikativa egenskaperna (läs mer om dekortester här) och att förpackningen ska skydda innehållet och säkerställa lång hållbarhet. Förpackningen ska även vara enkel att hantera, dvs lätt att greppa, lätt att öppna, lätt att försluta och inte minst enkel att tömma. En förpackning som är svår att tömma leder till ökat matspill och är ett onödigt resursslöseri. Ett hanteringstest ger svar på vad som fungerar bra respektive mindre bra med dina förpackningar. De genomförs vanligtvis på livsmedelsförpackningar och kolonialvaror men fungerar egentligen på alla typer av förpackningar.

Hanteringstest kan genomföras på olika sätt beroende på typ av förpackning och målgrupp. Ibland genomförs de i en lokal dit intervjupersonerna blir inbjudna. Intervjupersonerna uppmanas då att öppna, hälla/ta ur, återförsluta osv. I andra fall får intervjupersonerna testa förpackningen i hemmiljö och efter en prövotid genomförs intervjuerna. Ofta finns det flera förslag på förpackningar och då syftar testet till att få fram den förpackning som upplevs vara bäst i målgruppen.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur hanteringstesterna går till.

Meny