ANNONSTESTER

Market Insight hjälper dig oavsett om du befinner i tidigt skede av annonsutvecklingen eller om du kommer till oss med färdiga annonslösningar. Genom olika typer av reklamtester kan vi ta reda på om dina annonser kommer att fungera väl i den tilltänkta målgruppen. Våra lösningar sträcker sig från snabba annonstester till mer omfattande annonsutvärderingar.

Förtesterna genomförs då man har ett utkast till marknadsmaterial (tex annonser eller reklamblad) eller när man har kommit så långt i produktionen att det finns möjlighet att utvärdera fler alternativ mot varandra. Som komplement använder vi eye tracking-tester för att mäta var och hur länge man tittar på materialet.

I eftertesterna utgår vi från AIDA-modellen (Attention, Interest, Desire, Action) och kompletterar med frågeställningar som bland annat rör annonsens utformning. Du får bland annat svar på:

Observationsvärde
Varumärkeserinran
Budskap
Associationer
Attityder
Intresse för produkten
Preferenser
Köpintention
Meny