LÄSAR­UNDERSÖKNINGAR

Genom läsarundersökningar, även kallad läsvärdesundersökningar, djupdyker vi i ditt redaktionella innehåll tillsammans med läsarna. Vi mäter sidtrafik, artikelläsning, artikelbetyg och gör en bedömning av balansen mellan olika innehållsdelar. Utifrån resultatet får du exempelvis reda på hur stor andel av läsarna som läser dina artiklar, om de endast läser en mindre del av artikeln eller om de läser allt. Är rubriken relevant och tillräckligt intressant? Berättar du för mycket i ingressen eller är brödtexten helt enkelt för omfattande så att läsaren inte orkar igenom den?

Genom GAP-analyser ringar vi in prioriterade förbättringsområden så det blir enkelt att vidta rätt åtgärder. Ofta involveras redaktörerna i analysarbetet då det är viktigt med samsyn och att förändringarna görs på rätt sätt och i lagom takt. Ibland ingår även annonstester i våra läsarundersökningar, då erhåller även annonssäljarna ett användbart material i sin verktygslåda.

Med över tio år i mediebranschen och erfarenhet av att samarbete med Sveriges mest sålda publikationer inom populärpress kan vi hjälpa dig att utveckla din publikation åt rätt håll. Kontakta oss om du vill ha svar på följande:

Vilka är de viktigaste anledningarna till att läsa?
Hur ser sidtrafiken ut?
Hur presterar man på läskvalitetsfrågorna?
Vilka artiklar läses och vad tycker man om dem?
Vilka ämnesområden vill man läsa mer eller mindre om?
Vilka områden behöver utvecklas och prioriteras?
Meny