LÄSARUNDERSÖKNINGAR

Genom läsarundersökningar djupdyker vi i ditt redaktionella innehåll tillsammans med läsarna. Vi mäter sidtrafik, artikelläsning, artikelbetyg och gör en bedömning av balansen mellan olika innehållsdelar. Och genom GAP-analyser ringar vi in prioriterade förbättringsområden. I en föränderlig värld gäller det att anpassa innehållet, men på rätt sätt och i lagom takt. Kvaliteten på innehållet har alltid varit viktigt, men i en värld där mediekonsumtionen förändras är det viktigare än någonsin. Undersökningen ger dig exempelvis svar på:

Vilka är de viktigaste anledningarna till att läsa?
Hur ser sidtrafiken ut?
Hur presterar man på läskvalitetsfrågorna?
Vilka artiklar läses och vad tycker man om dem?
Vilka ämnesområden vill man läsa mer eller mindre om?
Vilka områden behöver utvecklas och prioriteras?
Meny