KONCEPTTESTER

En produkts koncept är den grundläggande idén kring vilken produkten är utformad. Genom ett koncepttest får du reda på hur produktidén uppfattas. Testet kan genomföras på flera olika sätt, t ex genom webbintervjuer, personliga intervjuer eller fokusgrupper. Typ av produkt eller tjänst samt hur långt du har kommit med din idé styr upplägg och val av metod.

Meny