FÖR- OCH EFTERTESTER PÅ MARKNADSMATERIAL

Förtesterna genomförs då man har ett utkast till marknadsmaterial (tex annonser eller reklamblad) eller när man har kommit så långt i produktionen att det finns möjlighet att utvärdera fler alternativ mot varandra. Som komplement använder vi eye tracking-tester för att mäta var och hur länge man tittar på materialet. Du får bland annat svar på:

Observationsvärde
Varumärkeserinran
Budskap
Associationer
Attityder
Intresse för produkten
Preferenser
Köpintention
Meny