MARKNADS­UNDERSÖKNINGAR OCH STRATEGISKA MARKNADS­­ANALYSER FÖR BÄTTRE AFFÄRSBESLUT

Vi hjälper ditt företag med beslutsunderlag när den interna informationen inte räcker till. Genom marknadsundersökningar och marknadsanalyser levererar vi insikter som framförallt stödjer utvecklingsarbetet inom kund-, varumärkes– och konceptutveckling.

VARFÖR SKA DU ANLITA MARKET INSIGHT?

VI KAN HANTVERKET

Vi är experter på undersökningsdesign, urvalsmetodik och konstruktion av frågeformulär och enkäter. Med hjälp av olika statistiska analysmetoder beskriver vi samband och förklarar vad som ligger bakom ditt resultat.

VI OPTIMERAR

Vi strävar alltid efter ett optimalt undersökningsupplägg. Vanligtvis genomför vi marknadsundersökningar och marknadsanalyser i egen regi men när projektet kräver speciallösningar kan vi anlita våra samarbetspartners. Fördelen är att vi inte låsta till en partner utan vi väljer de bästa, både nationellt och internationellt.

VI FÖRSTÅR VÅRA UPPDRAGSGIVARE

Vi har erfarenhet från olika befattningar och branscher, som leverantör, inköpare och användare av marknadsundersökningar. Det tycker vi är en stor fördel när vi sätter oss in i våra uppdragsgivares informationsbehov.

VI ANALYSERAR

Analyser av undersökningsresultat genomförs i egen regi. Vi tillhandahåller även analyssupport på din befintliga marknadsdata. Använder du exempelvis Nielsen ScanTrack™, ORVESTO® Konsument eller möjligtvis paneldata från RAM har vi konsulter som kan hjälpa dig.

VI FOKUSERAR

Kunskapsbasen är bred, men vi har valt att fokusera på marknadsanalyser som är kopplade till kund-, varumärkes- och konceptutveckling. Våra analysmodeller ger dig ett agerbart beslutsunderlag, ofta med referensvärden för att förtydliga resultatet.

VI KAN SNABBRÖRLIGT

För att nå framgång i arbetet med snabbrörliga konsumentprodukter (FMCG) krävs konsumentinsikter som underlag för varumärkesarbete, marknadsföring och innovation. Vi har erfarenheten och verktygen som hjälper dig att proaktivt optimera både ROI och lönsamhet.

Meny