MARKNADS­­UNDERSÖKNINGAR OCH STRATEGISKA MARKNADS­ANALYSER FÖR BÄTTRE AFFÄRSBESLUT

Genom marknadsundersökningar och strategiska marknadsanalyser levererar vi insikter som framförallt stödjer utvecklingsarbetet inom kund-, varumärkes- och produktutveckling. Kontakta oss när den interna informationen inte räcker till för att fatta säkra affärsbeslut.

VÅRA FOKUSOMRÅDEN:

KUNDANALYS

För att leverera kundupplevelser som resulterar i lojala kunder är kundinsikt en nödvändighet. I själva verket handlar det om att lära känna kunden och få förståelse för vad som påverkar kundrelationen. Därmed blir det enklare att fatta beslut om vilka åtgärder som har bäst effekt på marknadsföring, kundupplevelse och lojalitet. Läs mer.

VARUMÄRKESANALYS

Ett starkt varumärke har många fördelar, både för konsumenten och producenten. Därför är det viktigt att förstå hur varumärket uppfattas. Genom att mäta varumärkeskapitalet och därefter jämföra det med konkurrenterna på marknaden får ni ett agerbart beslutsunderlag för varumärkesstrategier, varumärkesutveckling och varumärkespositionering. Läs mer.

PRODUKTTESTER

Produktutveckling är resurskrävande och osäkerheten kring målgruppens acceptans är ofta stor. Därför är riskeliminering viktigt, oavsett om det gäller nylansering eller utveckling av befintliga produkter. Vi hjälper dig med marknadsundersökningar genom hela produktlivscykeln, från konceptidé tills att produkten är etablerad på marknaden. Läs mer.

VARFÖR MARKNADS­UNDERSÖKNINGAR FRÅN MARKET INSIGHT?

EXPERTER PÅ UNDERSÖKNINGSDESIGN

Vi är experter på undersökningsdesign, urvalsmetodik och konstruktion av frågeformulär. Eftersom vi inte är låsta till en enskild undersökningsmetod kan vi alltid erbjuda ett optimalt undersökningsupplägg. Dessutom tillhör våra samarbetspartners de bästa, både nationellt och internationellt.

ERFARENHET FRÅN KUNDSIDAN

Vi har erfarenhet från olika befattningar och branscher, såsom leverantör, inköpare och användare av marknadsdata. Dessutom har vi haft nära samarbete med företagsledningar, försäljnings-, marknads- och affärsutvecklingsavdelningar. En fördel anser många – en förutsättning anser vi.

AGERBARA BESLUTSUNDERLAG

Stora datamängder från marknadsundersökningar sammanställs i tydliga beslutsunderlag. Underlaget ska klargöra fakta, visa samband samt lämna förslag till beslut. Därmed kan du känna dig trygg med att underlaget är väl underbyggt och förankrat i fakta och genomarbetade analyser.

Meny