VI SKAPAR AFFÄRSNYTTA GENOM MARKNADS­­UNDERSÖKNINGAR OCH STRATEGISKA MARKNADS­ANALYSER

Vi hjälper ditt företag med beslutsunderlag när den interna informationen inte räcker till. Genom marknadsundersökningar och marknadsanalyser levererar vi insikter som framförallt stödjer utvecklingsarbetet inom kund-, varumärkes- och konceptutveckling.

FOKUSOMRÅDEN:

KUNDANALYS

För att leverera positiva kundupplevelser som resulterar i lojala kunder är kundinsikt en nödvändighet. Det handlar om att lära känna kunden och få förståelse för vad som påverkar kundrelationen. Våra kundanalyser gör det enklare att fatta beslut om vilka åtgärder som har bäst effekt på marknadsföring, kundupplevelse, lojalitet och försäljning.

VARUMÄRKESANALYS

Ett starkt varumärke har många fördelar, både för konsumenten och producenten. Vi hjälper dig att mäta styrkan i ditt varumärke. Genom att mäta varumärkeskapitalet och jämföra det med konkurrenterna på marknaden får ni ett agerbart beslutsunderlag för varumärkesstrategier, varumärkesutveckling och varumärkespositionering.

KONCEPTTESTER

Produktutveckling är resurskrävande och osäkerheten kring målgruppens acceptans är ofta stor. Riskeliminering är därför viktigt, oavsett om det gäller nylanseringar eller utveckling av befintliga produkter. Vi hjälper dig med undersökningar genom hela produktlivscykeln, från idéstadium tills att produkten är etablerad på marknaden.

VARFÖR SKA DU ANLITA MARKET INSIGHT?

EXPERTER PÅ UNDERSÖKNINGSDESIGN

Vi är experter på undersökningsdesign, urvalsmetodik och konstruktion av frågeformulär. Vi strävar alltid efter ett optimalt undersökningsupplägg. Vi är inte låsta till en enskild undersökningsmetod utan ditt behov styr. Vi samarbetar med de bästa fältbolagen både nationellt och internationellt.

ERFARENHET FRÅN KUNDSIDAN

Vi har erfarenhet från olika befattningar och branscher, som leverantör, inköpare och användare av marknadsdata. Vi har haft nära samarbete med företagsledningar, försäljnings-, marknads- och affärsutvecklingsavdelningar. En fördel anser många – en förutsättning anser vi.

AGERBARA BESLUTSUNDERLAG

Stora datamängder kokas alltid ner i tydliga beslutsunderlag. Beslutsunderlaget ska klargöra fakta, visa samband samt lämna förslag till beslut. Du som tar emot underlaget kan känna dig trygg med att underlaget är väl underbyggt och förankrat i fakta och genomarbetade analyser.

Meny